Title Image

Υποψήφιοι – Όροι – Δίδακτρα

 

 

Τρόπος Παρακολούθησης

Τα ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του ECI είναι μερικής απασχόλησης (part time), σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν την παράλληλη εργασία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν οι φοιτητές μας δεν απασχολούνται ήδη, τους γίνεται πρόταση από συνδεδεμένους φορείς, στην διάρκεια των σπουδών τους. Μολονότι συμπληρώνονται περισσότερες από 500 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης (και επιπλέον ατομικές και ομαδικές αναθέσεις), αυτό συμβαίνει με παρακολούθηση τρεις ημέρες τον μήνα, από Παρασκευή έως Κυριακή, 9:30 – 17:30. Οι περίοδοι στην Βιέννη διαρκούν (έκαστη) μία πλήρη εβδομάδα. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο πλήρη χρόνια με ανάπαυλα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.  

 

Υποψήφιοι 

Tα ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του ECI απευθύνονται σε δίγλωσσους (Ελληνικά – Αγγλικά) πτυχιούχους Ελληνικών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. και ξένων Πανεπιστημίων. Επίσης, σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από τον χώρο της Επικοινωνίας / Τεχνολογίας / εφαπτόμενους χώρους, με  ενδιαφέρον καριέρας ή ακαδημαϊκό στα πεδία της Δημοσιογραφίας, του Περιεχομένου, της Επαγγελματικής ή της Ανθρωπιστικής Επικοινωνίας, των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Ψυχολογίας & Νέων Μέσων και τις Νέες Τεχνολογίες.   

 

Δίδακτρα

 • Το κόστος σπουδών ανέρχεται στο ποσό των 9.150 ευρώ
 • Το ποσό συνήθως προκαταβάλλεται, αλλά μπορεί να εξοφληθεί με δόσεις, κατόπιν έγκαιρου αιτήματος  
Επικαιροποίηση Πανδημίας (2021-22)

Κατόπιν αιτήματος (μπορεί να σας ζητηθούν υποστηρικτικά στοιχεία), προβλέπονται Ειδικοί Όροι για μειωμένα δίδακτρα. Μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένα δίδακτρα, βάσει οικονομικών κριτηρίων. Θα ζητηθούν υποστηρικτικά στοιχεία όπως Ε1 ή Εκκαθαριστικό εφορίας.  

Άλλα βοηθήματα Πανδημίας χωρίς τεκμηρίωση οικονομικών στοιχείων

Θα απονεμηθεί βάσει αριστείας μία σειρά προνομιακών όρων αποπληρωμής διδάκτρων:

Βάσει αυτών, οι όροι πληρωμής διαμορφώνονται ως εξής:

 • Απαλλαγή από την πρώτη δόση των 2000 ευρώ
 • Καταβολή κατά την αποδοχή του φοιτητή μόνο του Registration Fee (450€)
 • 18 δόσεις για την αποπληρωμή
 • Πρώτη δόση κατά την εκκίνηση του ΠΜΣ
Work Your Master (WYM)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI) δίνει την ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους, μέσω της πρωτοβουλίας “Work Your Master”, που περιλαμβάνει ανάθεση  Άσκησης (Internship) σε συνεργαζόμενο  Όμιλο Επικοινωνίας, με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του υποψηφίου. H διάρκεια της άσκησης είναι 2 εξάμηνα, κατανεμημένα στον χρόνο σπουδών.

Τα κέρδη για φοιτητές και φορείς/επιχειρήσεις, είναι πολλαπλά. Οι χορηγούμενοι αποκτούν τον τίτλο Master of Arts ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουν τις δεξιότητες και γνώσεις τους σε δυνητικούς εργοδότες, έχοντας δημιουργήσει ανεκτίμητα «δίκτυα». Παράλληλα ,οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, τόσο στον τομέα της ενημέρωσης όσο και στην εταιρική επικοινωνία, αποκομίζοντας οικονομικά και άλλα οφέλη που συνδέονται με την πανεπιστημιακή υποστήριξη. Η πρωτοβουλία “Work Your Master” βοηθάει την υπόθεση της ανεργίας τόσο των νέων, όσο και των δημοσιογράφων, δηλαδή τις δύο ομάδες που έχουν υποστεί περισσότερο από κάθε άλλη τις συνέπειες της κρίσης.

Υποτροφίες

Υπό όρους και με την σχετική τεκμηρίωση οικονομικής αδυναμίας, μπορείτε να αιτηθείτε να περιληφθείτε στις υποψηφιότητες των εκάστοτε διαθέσιμων υποτροφιών. 

Πρέπει να πληρούνται ειδικά κριτήρια που θα σας ζητηθούν (Ε1 ή/και άλλα υποστηρικτικά δημόσια έγγραφα). Συνήθως αυτές οι υποτροφίες (ή επιχορηγήσεις) φθάνουν —το μέγιστο— στο 50% του κόστους σπουδών και τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 5 μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

Καθώς το ενδιαφέρον για οικονομική υποστήριξη είναι μεγάλο: 

 • Συνιστούμε χρήση διάκρισης εκ μέρος του υποψηφίου, καθώς ένα άστοχο τέτοιο αίτημα μπορεί να αποστερήσει το βοήθημα από κάποιον που πραγματικά το χρειάζεται 
 • Σε περίπτωση αυτοχρηματοδότησης η διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητας είναι συντομότερη και οι πιθανότητες αποδοχής υψηλότερες, καθώς η διαδικασία εκτυλίσσεται νωρίτερα και ενώ υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Αιτήσεις

Η διαδικασία αιτήσεων είναι κυλιόμενη. 

Για να συμπεριληφθείτε στους υποψηφίους πρέπει να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (φάση 1).   

Σε περίπτωση που το βιογραφικό σας πληροί την ζητούμενη φυσιογνωμία (προφίλ) του υποψήφιου, θα σας σταλούν έντυπα και σχετικές οδηγίες. 

  

Διαδικασία Επιλογής 
 • Φάση 01 
  Οι υποψήφιοι της ερχόμενης ακαδημαϊκής περιόδου πρέπει:
 • Φάση 02 
  • Εφ’ όσον προεπιλεγούν, τους στέλλεται το επίσημο πακέτο υποψηφίου (αίτηση κ.τ.λ.). 
 • Φάση 03 
  • Οι επιτυχείς υποψηφιότητες της φάσης 02 καλούνται σε συνέντευξη. 
 • Φάση 04 
  • Οι επιτυχείς υποψηφιότητες της φάσης 03 προσκομίζουν την υπόλοιπη τεκμηρίωση – υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους (συστατικές επιστολές & επίσημα έγγραφα)
  • Υπογραμμίζουμε πως ίσως ζητηθεί τεκμηρίωση του πανεπιστημιακού τίτλου με την Επισημείωση της Χάγης (Hague Apostil)

 

Συμπληρώστε τη Φόρμα Υποψηφίου.

 

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικά)