Title Image

Ερευνητικό Εργαστήριο Δημοσιογραφικής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (JCL)

Αποστολή

 • Να παρέχει Δημοσιογραφικό ‘Πάγκο Εργασίας’ και Εργαλεία για την άμεση πρόσβαση, την αποτελεσματική επεξεργασία, την εις βάθος ανάλυση και την πλήρη αξιολόγηση του περιεχομένου και των σύνθετων πληροφοριών σε μονόγλωσσα και πολύγλωσσα γραπτά και προφορικά πολιτικά και δημοσιογραφικά κείμενα.

 

Έργα (συνεχιζόμενα)

 • Imply
  Ανίχνευση Άρρητης Πληροφορίας και Συνειρμικών Χαρακτηριστικών σε Γραπτά και Προφορικά Δημοσιογραφικά Κείμενα – Ανάλυση Συναισθήματος και Εξόρυξη Γνώμης
 • Prag-Graph
  Επεξεργασία δεδομένων, γραφική αναπαράσταση και ρεαλιστική αξιολόγηση συνεντεύξεων, συζητήσεων και ομιλιών
 • Thucydides (& Friends)
  Πρόσβαση σε γεγονότα και διπλωματία του παρελθόντος – Επεξεργασία / Εξαγωγή πληροφοριών από αρχαία «δημοσιογραφικά» κείμενα

 

Ερευνητική Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος

 • Τμήμα Γερμανικής και Πολύγλωσσης Επικοινωνίας: Επεξεργασία και Εφαρμογές Πληροφοριών

 

Επικεφαλής

 • Δρ. Χριστίνα Αλεξανδρή, ΕCI/QJNT, Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Εξωτερικοί Ερευνητές

 • Δρ. Χριστίνα Βαλαβάνη (Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας – Μηχανική Μετάφραση και Ορολογία)
 • Σάββας Χατζηπαναγιωτίδης, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Σταύρος Γιαννάκης, MSc (Opinion Mining and Sentiment Analysis)
 • Βασίλειος Φλώρος, MSc
 • Δημήτριος Μουρουζίδης, MSc

 

Έργα (συνεχιζόμενα)

 • Imply
  Ανίχνευση Άρρητης Πληροφορίας και Συνειρμικών Χαρακτηριστικών σε Γραπτά και Προφορικά Δημοσιογραφικά Κείμενα – Ανάλυση Συναισθήματος και Εξόρυξη Γνώμης

  Η παρούσα προσέγγιση στοχεύει στη διευκόλυνση της μετάφρασης, της λεπτομερούς επεξεργασίας και της σωστής μεταφοράς απόψεων, ύφους και συνολικού πνεύματος γραπτών και προφορικών διαδικτυακών δημοσιογραφικών κειμένων. Εδώ παρουσιάζουμε την ενσωμάτωση μιας στρατηγικής σχολιασμού για γραπτά και προφορικά δημοσιογραφικά κείμενα που ανιχνεύουν στοιχεία με ρητά και σιωπηρά συνειρμικά χαρακτηριστικά. Η προτεινόμενη στρατηγική σχολιασμού βασίζεται μορφολογικά και σχετίζεται με ένα ελεγχόμενο γλωσσικό πλαίσιο, λειτουργεί ως λίστα ελέγχου και στοχεύει στην αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κυρίως οι «ημιεπαγγελματίες» μεταφραστές, δηλαδή δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται με πολύγλωσσα γραπτά και απομαγνητοφωνημένα δημοσιογραφικά κείμενα διαθέσιμα από τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους επαγγελματίες, οι οποίοι συνήθως έχουν άριστη γνώση μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών άνω του μέσου όρου, συχνά δεν διαθέτουν την απαραίτητη έκθεση στον πολιτισμό ή τους πολιτισμούς που σχετίζονται με την εν λόγω ξένη γλώσσα ή γλώσσες, ιδίως λόγω απόστασης ή συχνής αλλαγής τοποθεσίας. Έτσι, βασικές πληροφορίες που παρουσιάζονται είτε σε λεπτή μορφή είτε με έμμεσο τρόπο, συνιστώντας συναισθηματικά και κοινωνικοπολιτισμικά «σημαδεμένα» στοιχεία, συχνά δεν ανιχνεύονται.

  Η σχεδιασμένη ενότητα προσανατολισμένη στον χρήστη στοχεύει να ενσωματωθεί σε ένα εργαλείο σχολιασμού με στόχο να υποδείξει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των σημείων στα κείμενα που σηματοδοτούν «σημαδεμένες» πληροφορίες, προειδοποιώντας τον χρήστη-μεταφραστή να αξιολογήσει αυτές τις εκφράσεις και, στην περίπτωση μεταγραμμένων προφορικών δημοσιογραφικών κειμένων, να επιτρέψει τη σύγκριση «σημαδεμένων» στοιχείων με προσωδιακά και παραγλωσσικά χαρακτηριστικά στα αντίστοιχα αρχεία πολυμέσων.

 • Prag-Graph
  Επεξεργασία Δεδομένων, Γραφική Αναπαράσταση και Ρεαλιστική Αξιολόγηση Συνεντεύξεων, Συζητήσεων και Ομιλιών

  Το σχεδιασμένο εργαλείο σχολιασμού στοχεύει (1) να παρέχει στον Χρήστη-Δημοσιογράφο τις εντοπισμένες ενδείξεις των θεμάτων που χειρίστηκε στη συνέντευξη ή τη συζήτηση, (2) να δει το γραφικό μοτίβο της δομής του λόγου της συνέντευξης ή της συζήτησης, (3) να αξιολογήσει τη δομή του λόγου, (4) να επιτρέψει στον Χρήστη να συγκρίνει τη δομή του λόγου των συνομιλιών και των συνεντεύξεων με παρόμοια θέματα ή τους ίδιους συμμετέχοντες / συμμετέχοντες και (5) να υποδείξει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό των σημείων στα κείμενα που σηματοδοτούν πληροφορίες με υπονοούμενες πληροφορίες και συνειρμικά χαρακτηριστικά.

  Η διεπαφή του εργαλείου σχολιασμού έχει σχεδιαστεί για να (α) παρακολουθεί το «τοπικό» θέμα που συζητείται σε ένα δεδομένο τμήμα μιας συνέντευξης ή συζήτησης ή την αλλαγή του «τοπικού» θέματος σε μια συνέντευξη ή συζήτηση και (β) σχολιάζει και επισημαίνει όλα τα σημεία που ενδεχομένως περιέχουν πληροφορίες συνδηλωτικών χαρακτηριστικών, προειδοποιώντας τον Χρήστη να αξιολογήσει τα μέρη του κειμένου που περιέχουν αυτές τις εκφράσεις.

  Το σχεδιασμένο εργαλείο επιτρέπει την παρακολούθηση οποιασδήποτε αλλαγής θέματος ή της ίδιας ή παρόμοιας απάντησης, καθώς και συσχετίσεων και γενικεύσεων που σχετίζονται με το ίδιο θέμα.

  Τα εισερχόμενα προς επεξεργασία κείμενα αποτελούν απομαγνητοφωνημένα δεδομένα από δημοσιογραφικά κείμενα. Το διαδραστικό εργαλείο σχολιασμού έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τα περισσότερα εμπορικά εργαλεία μεταγραφής, μερικά από τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το σχεδιασμένο εργαλείο μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σε μεταφορτωμένα γραπτά κείμενα από το διαδίκτυο (blog).

 • Thucydides (& Friends)
  Πρόσβαση σε γεγονότα και διπλωματία του παρελθόντος – Επεξεργασία / Εξαγωγή πληροφοριών από αρχαία «δημοσιογραφικά» κείμενα

  Για το Διεθνές Κοινό, αρχαία ιστορικά και «δημοσιογραφικά» κείμενα, όπως ο «Πελοποννησιακός Πόλεμος» του αρχαίου Έλληνα ιστορικού Θουκυδίδη, μπορούν να επιτρέψουν μια εικόνα για την κατανόηση των τρεχουσών διεθνών και εθνικών πολιτικών υποθέσεων και των διεθνών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων. Η παρούσα προσέγγιση στοχεύει στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας τέτοιων κειμένων για μη ειδικούς στο διεθνές κοινό, ιδίως δημοσιογράφους, μεταφραστές και φοιτητές. Συγκεκριμένα, το βασικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε σύνθετες πληροφορίες στο Αρχαίο Κείμενο που σχετίζονται με τη διπλωματία και συγκρίθηκαν με αποσπάσματα από διαδικτυακά δημοσιογραφικά κείμενα (1) και να βρεθούν άμεσα αντίστοιχα αποσπάσματα στα πρωτότυπα κείμενα μαζί με μια μετάφραση στα αγγλικά (2) καθώς και ένα δεύτερο είδος μετάφρασης που περιέχει δομές κοντά στο πρωτότυπο κείμενο, ελαχιστοποίηση των γλωσσικών παρεμβολών και παραμέτρων των μεταφράσεων (3). Η τελευταία αυτή δυνατότητα (3) παρέχει μια πιο προσεκτική ματιά στο περιεχόμενο και τη δομή του πρωτότυπου κειμένου και εξαρτάται λιγότερο από παραμέτρους που αφορούν συγκεκριμένες γλώσσες και παρεμβαίνουν στην αγγλική μετάφραση.

  Η παρούσα προσέγγιση αφορά την ενσωμάτωση της εξειδικευμένης γνώσης σε ένα ελεγχόμενο από το Σύστημα πλαίσιο για την ανίχνευση πληροφοριών που αφορούν τη διπλωματία, ιδιαίτερα τις σχέσεις αιτίου και αποτελέσματος που περιέχονται στο διαδικτυακό Αρχαίο Κείμενο. Η ενότητα που παρουσιάζεται εδώ έχει σχεδιαστεί για να κάνει χρήση ήδη υπαρχόντων εργαλείων και μηχανισμών, την κατασκευή βάσης δεδομένων και διεπαφής με χαμηλό υπολογιστικό κόστος, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες γνώσεις και υπογλωσσικές – συγκεκριμένες παραμέτρους. Για το χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με σύνθετες πληροφορίες όπως η «Διπλωματία», χρησιμοποιούνται ειδικές γνώσεις και υπογλώσσα – συγκεκριμένες παράμετροι για να αποτελέσουν ένα πλαίσιο που αντικαθιστά τις συμβατικές μεθόδους εξαγωγής πληροφοριών και τις προσεγγίσεις που βασίζονται στη στατιστική.

 

Βιβλίο

 • Alexandris, C. (2020): Issues in Multilingual Information Processing of Spoken Political and Journalistic Texts in the Media and Broadcast News, Newcastle upon Tyne, UK, Cambridge Scholars.

 

Δημοσιεύσεις

 • Alexandris C., Trachanas, G., Chatzipanayiotidis, S. 2024: Of Politics, Behavior and Commands: Processing Information Unspoken for Sentiment Analysis and Spoken Interaction Applications. In: HCII 2024, Lecture Notes in Computer Science, Springer (in print)
 • Alexandris, C. (2024) GenAI and Socially Responsible AI in Natural Language Processing Applications: A Linguistic Perspective. In: Proceedings of “Impact of GenAI on Social and Individual Well-being”, AAAI Spring Symposium 2024, Stanford University, Palo Alto, CA. (in print)
 • Alexandris C. (2023). Processing Information Unspoken: New Insights from Crowd-Sourced Data for Sentiment Analysis and Spoken Interaction Applications. In: Socially Responsible AI for Well-being (SS-23-09), Papers from the AAAI Spring Symposium, San Francisco, CA.

  https://ceur-ws.org/Vol-3527/Paper_456.pdf

 • Alexandris C., Du., J. Floros V., (2023). The Context of War and Cognitive Bias: An Interactive Approach in Accessing Relations of Attitude, Behavior and Events in Ancient Texts and Online News. In: Kurosu, M., Hashizume, A. (eds) Human-Computer Interaction. HCII 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14014. Springer, Cham.

  https://doi.org/10.1007/978-3-031-35572-1_14

 • Theodoropoulos, P. Alexandris, C. (2022). Fine-Grained Sentiment Analysis of Multi-domain Online Reviews. In: Human-Computer Interaction Technological Innovation, M. Kurosu (Ed.): HCII 2022, LNCS 13303, Springer, Cham, 2022. pp. 264–278.

  https://doi.org/10.1007/978-3-031-05409-9_20

 • Alexandris, C. (2022): Sense and Sensitivity: Knowledge Graphs as Training Data for Processing Cognitive Bias, Context and Information Not Uttered in Spoken Interaction. In: Proceedings of “How Fair is Fair? Achieving Wellbeing AI” Session of the AAAI Spring Symposium, March 21–23, 2022, Stanford University (in print)
 • Alexandris C., Du., J. Floros V., (2022). Visualizing and Processing Information Not Uttered in Spoken Political and Journalistic Data: From Graphical Representations to Knowledge Graphs in an Interactive Application. In: Human-Computer Interaction Technological Innovation, M. Kurosu (Ed.): HCII 2022, Lecture Notes in Computer Science – LNCS 13303, 2022, Springer, Cham. pp. 211–226.

  https://doi.org/10.1007/978-3-031-05409-9_16

 • Alexandris, C. (2021): Registering the impact of Words in Spoken Political and Journalistic Texts. In: Journal of Human Language, Rights and Security. Peoples Friendship University (RUDN), Moscow, Russian Federation. pp 26-48.

  https://doi.org/10.22363/2713-0614-2021-1-1-26-48

 • Alexandris C., Floros V., Mourouzidis D. (2021): Graphic Representations of Spoken Interactions from Journalistic Data: Persuasion and Negotiations. In: Kurosu M. (eds) Human-Computer Interaction. Design and User Experience Case Studies. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12764. Springer, Cham. pp 3-17.

  https://doi.org/10.1007/978-3-030-78468-3_1

 • Giannakis S., Valavani C., Alexandris C. (2021): A Sentiment Analysis Web Platform for Multiple Social Media Types and Language-Specific Customizations. In: Kurosu M. (eds) Human-Computer Interaction. Theory, Methods and Tools. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol 12762. Springer, Cham. pp 318-328

  https://doi.org/10.1007/978-3-030-78462-1_24

 • Alexandris, C, Mourouzidis, D., Floros, V. (2020): Generating Graphic Representations of Spoken Interactions Revisited: The Tension Factor and Information Not Uttered in Journalistic Data. In: Human-Computer Interaction. Design and User Experience. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12181. Springer Nature Switzerland AG 2020 M. Kurosu (Ed.): HCII 2020, LNCS 12181, pp. 523–537, 2020

  https://doi.org/10.1007/978-3-030-49059-1_39

 • Mourouzidis, D., Floros, V., Alexandris, C. (2019): Generating Graphic Representations of Spoken Interactions from Journalistic Data. In: M. Kurosu (Ed.): HCII 2019, Lecture Notes in Computer Science LNCS 11566, pp. 559–570, 2019, Springer Nature Switzerland AG 2019

  https://doi.org/10.1007/978-3-030-22646-6_42

 • Alexandris, C., Mylonakis, K., Tassis, S., Nottas, M., Cambourakis, G. (2017): Implementing a Platform for Complex Information Processing from Written and Spoken Journalistic Data. In: M. Kurosu (Ed.): Lecture Notes in Computer Science LNCS 10271, Springer, pp. 549–558.
 • Du, J., Alexandris, C., Mourouzidis, D., Floros, V.,Iliakis, A. (2017): Controlling Interaction in Multilingual Conversation Revisited: A Perspective for Services and Interviews in Mandarin Chinese. In: M. Kurosu (Ed.): Lecture Notes in Computer Science LNCS 10271, Springer, pp. 573–583.
 • Alexandris, C., Tassis, S., Iliakis, A. (2015): Issues and Strategies for Multilingual Text Processing in the Domain of International Affairs. Ιn: Simon T. Yates (Ed.) Machine Vision and Human-Machine Interface: Technologies, Applications and Challenges, Hauppauge, New York, NY, Nova Science Publishers, pp 27-40.
 • Alexandris, C., Nottas, M., Cambourakis, G. (2015): Interactive Evaluation of Pragmatic Features in Spoken Journalistic Texts. In: Human-Computer Interaction, HCII 2015, LNCS Lecture Notes in Computer Science pp 259-268.

 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Τεχνικές Εκθέσεις

 • Alexandris, C. (2019): Evaluating Cognitive Bias in Two-Party and Multi-Party Spoken Interactions. In: Proceedings of Interpretable AI for Well-being: Understanding Cognitive Bias and Social Embeddedness (IAW 2019) in conjunction with AAAI Spring Symposium (SS-19-03), Stanford University, Palo Alto, CA. IAW 2019 Interpretable AI for Well-being: Understanding Cognitive Bias and Social Embeddedness


  http://ceur-ws.org/Vol-2448/
  http://ceur-ws.org/Vol-2448/SSS19_Paper_Upload_211.pdf

 • Alexandris, C. (2019): “Visualizing Pragmatic Features in Spoken Interaction: Intentions, Behavior and Evaluation”. In Proceedings of the1st International Conference on Linguistics Research on the Era of Artificial Intelligence – LREAI, Dalian, October 25-27, 2019, Dalian Maritime University (in print).
 • Alexandris, C. (2018): “Measuring Cognitive Bias in Spoken Interaction and Conversation: Generating Visual Representations” In: AAAI Spring Symposium, Stanford University, Technical Report SS-18-03, AAAI Press, Palo Alto, CA, 204-206.
  [mentioned in AI Magazine]
 • Alexandris (2018): Interactive Multilingual Aspects of Complex Information Transfer and Information Processing in Transcribed Spoken Journalistic Texts.” In: Proceedings of the International Conference in Society and Languages in the Third Millenium, Communication, Education, Translation, RUDN University, Institute of of Law, Moscow, May 2018, pp 10-21.
 • Alexandris, C. (2015): “Signalizing and Predicting Turn-Taking in Multilingual Contexts: Using Data from Transcribed International Spoken Journalistic Texts in Human-Robot Interaction” In: Turn-Taking and Coordination in Human-Machine Interaction Papers from the AAAI Spring Symposium, Stanford University, Technical Report SS-15-07, AAAI Press, Palo Alto, California, 71-74.

 

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικά)