Λίγα Λόγια για μας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI), αποτελεί συνέργεια των παρακάτω Ευρωπαϊκών δημοσίων φορέων: Αυστριακό Πανεπιστήμιο Universität für Weiterbildung Krems, Ερευνητικό Κέντρο 'Αθηνά', Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Μπότση.

Περισσότερα

Το Όραμά μας

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, μέσα από την βελτίωση της Επικοινωνίας και κατανόησης των λαών της Ευρώπης δια της Μεταπτυχιακής Παιδείας και Έρευνας στα πεδία Ανθρωπισμού, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μέσω των οποίων στηρίζεται η Ενεργός Πολιτειότητα και –εν τέλει– η Δημοκρατία.

Περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα Διεθνή ΠΜΣ του ECI «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες», «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας», «Ανθρωπιστική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες», «Θεσμοί, Επικοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», «Ψυχολογία και Κοινωνικά Δίκτυα», «Αειφόρος Τουρισμός και Τεχνολογίες Επικοινωνίας» και «Εφαρμοσμένη Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες» καλύπτουν τέσσερα διεπιστημονικά πεδία.

Περισσότερα

Διεθνή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Master of Arts

Oι Μεταπτυχιακές Ειδικότητες (Μaster of Arts) του ΕCI εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  “Communication & Emerging  Technologies” (CET), έχουν παγκόσμια αναγνώριση και ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες

Το ΠΜΣ “Quality Journalism and New Technologies” Μaster of Arts (QJNT M.A.) εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η αρχιτεκτονική προγράμματος των σπουδών του QJNT M.A. επιτρέπει όχι μόνο τη μεταφορά και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνογνωσίας στους φοιτητές, αλλά και την έρευνα της δημοσιογραφίας του μέλλοντος. Εφαρμόζοντας τις πάγιες αρχές των ποιοτικών έντυπων ΜΜΕ, διερευνά τις προκλήσεις των Νέων Μέσων, με στόχο την δημιουργία στελεχών του χώρου της επικοινωνίας, που έχοντας γνώσεις θεωρητικές και εφαρμοσμένες είναι ικανά να ‘συγχρονίζονται’ με τον αενάως εξελισσόμενο χώρο.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Γεωπολιτική, Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες

Η ύλη  του ΠΜΣ Γεωπολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες – GCNT M.A. αποσκοπεί στην γνώση σε έκταση και βάθος κρισίμων πεδίων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την γεωπολιτική, τις λήψεις αποφάσεων και την διαχείριση κρίσεων. Αυτά αφορούν τόσο τον παιδευμένο πολίτη, όσο και το στέλεχος αγοράς, τον χαράσσοντα πολιτική, τον διπλωμάτη, αλλά και το στέλεχος διακυβέρνησης ή ασφάλειας.

Δεν νοείται σήμερα οικονομική, επιχειρηματική, επενδυτική, ακαδημαϊκή ή πολιτιστική δραστηριότητα, δίχως βασική εξοικείωση με την θεωρία των διεθνών σχέσεων, τις ευρύτερες και τοπικές γεωπολιτικές εξελίξεις, το περιβάλλον ασφαλείας, την επικοινωνία και την τρέχουσα τεχνολογία η οποία εξελισσόμενη επηρεάζει καταλυτικώς κάθε δραστηριότητα.

Επιπροσθέτως το ΠΜΣ δίνει έμφαση σε θέματα Ασφάλειας & Ηγεσίας, όπως αυτά διαμορφώνονται σε πολύπλοκο περιβάλλον.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Θεσμοί, Επικοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Το ΠΜΣ “Institutions, Communication and European Integration” Master of Arts (ICEI M.A.) αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που προσεγγίζει συνδυαστικώς τα ζητήματα λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών, με εκείνα του αποφασιστικού ρόλου της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας.

Εξετάζει διεπιστημονικώς θέματα Πολιτικής Επιστήμης, Τεχνολογίας, ψηφιακών προκλήσεων και Επικοινωνίας και Εκσυγχρονισμού των Ευρωπαίων Πολιτών, όπως αυτά καθορίζουν την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Περιλαμβάνει σπουδές και έρευνα σε θέματα Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Media με διδάσκοντες από την Ακαδημία, εξ Αριστείας ή/και στελέχη της Ευρωπαϊκής Διοίκησης.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ανθρωπιστική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες

Tο ΠΜΣ “Humanistic Communication and New Technologies” Master of Arts (HCNT M.A.) προσεγγίζει την Ανθρωπιστική Επικοινωνία, σε σχέση με τα άλλα πεδία της Επιστήμης της Επικοινωνίας, σε μία εφαρμοσμένη, πλατιά και διεπιστημονική διερεύνηση κοινών κοινωνικών αναγκών.

Με άξονα τις έννοιες «Άνθρωπος-Ανθρωπισμός», συνδέει την ανάγκη της Συνύπαρξης με την εφαρμοσμένη πολιτική επιστήμη και την επικοινωνία στο πλαίσιο Κοσμοθεωριών, Ιδεολογιών και –κυρίως– με όρους απτόμενους των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην καθημερινότητα των σύγχρονων Δημοκρατιών, που λειτουργούν σε συνθήκες Κοινωνικού και Οικονομικού Πολιτισμού, αναδύεται η ανάγκη στελέχωσης των κρατικών φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ, αλλά και μεσαίων-μεγάλων εταιρειών, ως μέρος των υποχρεώσεών τους, που ορίζονται ως ‘Κοινωνική ευθύνη’ ή ‘Κοινωνική Υπευθυνότητα’.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Διαχείριση Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας

Το ΠΜΣ “Content Management and Communication Strategy” Μaster of Arts (CMCS Μ.Α.) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών –ή ψηφιοποιημένων– ΜΜΕ.

Πάρε θέση στο μεταπτυχιακό CMCS M.A. και απόκτησε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για σταδιοδρομία στον επαγγελματικό τομέα του ψηφιακού marketing, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις, με έμφαση στη δημιουργία περιεχομένου, από τους καλύτερους της αγοράς.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ψυχολογία και Κοινωνικά Δίκτυα

Η Ψυχολογία αποτελεί ένα πολυεπιστημονικό και διεπιστημονικό αντικείμενο Σπουδών και Έρευνας, διασυνδέοντας πολλά και διαφορετικά πεδία γνώσης, θεωριών, μεθόδων, τεχνικών και δεξιοτήτων.

Το ΠΜΣ “Psychology and Social Networks” Master of Arts (PSSN M.A.) εδράζεται στη ‘μεταγραφή’ καινοτόμων προσεγγίσεων της Επιστήμης της Φύσης και στην ετερόκλητη επικράτεια των Επιστημών του Ανθρώπου. Οι επαναστατικές προσεγγίσεις της Πολυπλοκότητας, του Χάους, των Κοινωνικών Δικτύων και του Κοινωνικού Ιστού (Web Science) ρίχνουν πολύτιμο αναλυτικό φως σε αυτό που ονομάζουμε Κοινωνική Συμπεριφορά, μια κεντρική έννοια που, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αρχίζει να γίνεται κατανοητή σε βάθος διά της συστηματικής επιστημονικής μελέτης των Νόμων της Φύσης και της μεθοδολογίας έρευνας των θετικών επιστημών.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Αειφόρος Τουρισμός και Τεχνολογίες Επικοινωνίας

Το καινοτόμο Διιδρυματικό ΠΜΣ “Sustainable Tourism and Communication Technologies” Master of Arts (STCT M.A.) του ECI παρέχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση υψηλού επιπέδου, εξετάζοντας θεωρητικά και εφαρμοσμένα τη ‘βαριά’ βιομηχανία του Τουρισμού και της Φιλοξενίας στο προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον.

Αντικείμενο και στόχος του προγράμματος είναι η διεπιστημονική εκπαίδευση σε θέματα που συνδυάζουν αναδυόμενες πτυχές της διαχείρισης και της καινοτομίας, με έμφαση στην Επικοινωνία των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Εφαρμοσμένη Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες

Το ΠΜΣ “Applied Politics and New Technology” Master of Arts (APNT M.A.) καλύπτει την πανευρωπαϊκή ανάγκη για εκπαίδευση σε Διοίκηση και Χάραξη Πολιτικής των στελεχών οργανισμών, μεγάλων εταιρειών, πολιτικών σχηματισμών, καθώς και στελεχών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό Σύστημα Διακυβερνησης.

Οι φοιτητές του εκπαιδεύονται διεπιστημονικώς στα αενάως εξελισσόμενα πεδία των πολιτικών επιστημών και των μεθόδων ανάλυσης και ερμηνείας. Έτσι, μπορούν να αντιληφθούν τις σύγχρονες πολιτικές καταστάσεις και να  αναλύουν, αξιοποώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα συμβατικών και δικτυακών μετρήσεων. Επίσης, να αναζητούν και ερευνούν λύσεις προσέγγισης συγκεκριμένων ηθικών και εφαρμοσμένων πολιτικών σκοπών. Κύρια στόχευση του ΠΜΣ είναι η ανάλυση και κατανόηση των βασικών επικοινωνιακών δομών που διέπουν την πολιτική στα πολλαπλά επίπεδα λειτουργίας της.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας - ΕCI

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (European Communication Institute – ΕCI), αποτελεί Συνέργεια  Ευρωπαϊκών Δημοσίων Φορέων: Αυστριακό Πανεπιστήμιο Universität für Weiterbildung Krems (UWK), Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση (κοινωφελής φορέας συν-εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας).

Universität für Weiterbildung Krems

Universität für Weiterbildung Krems

Tο Universität für Weiterbildung Krems (UWK), πρώην Donau Universität Krems (DUK), είναι το κορυφαίο δημόσιο Αυστριακό Πανεπιστήμιο για τις αναδυόμενες επιστήμες και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία του στην ανώτατη εκπαίδευση με τη καινοτόμο επιστημονική έρευνα.

Περισσότερα

Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Β. Μπότση

Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Β. Μπότση

Μετά το θάνατό του, στις 25 Οκτωβρίου 1980, με το Π. Δ. 563/1981 συστάθηκε, σύμφωνα με τη διαθήκη του, το κοινωφελές Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση, με σκοπό την προαγωγή της Δημοσιογραφίας.

Περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο 'Αθηνά'

Ερευνητικό Κέντρο 'Αθηνά'

Το Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’ (ΕΚ ‘Αθηνά’) έχει ως όραμα να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων, την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα.

Περισσότερα

Η δημοσιογραφία δεν μπορεί ποτέ να είναι σιωπηλή:
Αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή της και το μεγαλύτερο λάθος της. Πρέπει να μιλήσει, και να μιλήσει αμέσως, ενώ η ηχώ του θαύματος, οι ισχυρισμοί του θριάμβου και τα σημάδια του τρόμου είναι ακόμα στον αέρα.

— Henry Anatole Grunwald

Δημοσιογράφος σημαίνει νά σβήνεις τελευταῖος τά φῶτα τῆς πόλης

— Σημαίνον άρθρο της 17ης Δεκεμβρίου 2021 στην Εστία, σε pdf

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικά)