Λίγα Λόγια για μας ..

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI), αποτελεί συνέργεια των παρακάτω Ευρωπαϊκών δημοσίων φορέων: Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Μπότση & Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του ΕΜΠ

Περισσότερα

Το Όραμά μας

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, μέσα από την βελτίωση της Επικοινωνίας και κατανόησης των λαών της Ευρώπης και η Μεταπτυχιακή Παιδεία / Έρευνα σε Σπουδές Ανθρωπισμού, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, δια μέσω των οποίων στηρίζεται η Ενεργός Πολιτειότητα και -εν τέλει- η Δημοκρατία.

Περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα Διεθνή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επικοινωνίας του ECI, «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» & «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» καλύπτουν τέσσερα διεπιστημονικά πεδία.

Περισσότερα

International Master of Arts Programs

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες

Το πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (Quality Journalism and New Technologies)  εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στις δυνατότητες  της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η αρχιτεκτονική του QJNT Master of Arts (“ισότιμο”  από τον ΔΟΑΤΑΠ, αλλά και αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο) επιτρέπει όχι μόνο τη μεταφορά / εφαρμογή της σύγχρονης τεχνογνωσίας στους φοιτητές αλλά και τη συνδημιουργία / έρευνα της δημοσιογραφίας του μέλλοντος. Αποτέλεσμα η δημιουργία στελεχών του χώρου της επικοινωνίας, δισυπόστατα, με γνώσεις θεωρητικές και εφαρμοσμένες αλλά και ‘συγχρονισμένα’ με τον αενάως εξελισσόμενο χώρο. 

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών -ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ.

Πάρε θέση στο μεταπτυχιακό “Content Marketing and Communication Strategy” και απέκτησε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για σταδιοδρομία στον επαγγελματικό τομέα του ψηφιακού marketing, αποκτώντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις με έμφαση στη δημιουργία περιεχομένου από τους καλύτερους της αγοράς.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Αειφόρος Τουρισμός & Τεχνολογίες Επικοινωνίας

Το 2019 το ECI εκκινεί το καινοτόμο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Τουρισμός & Τεχνολογίες Επικοινωνίας ΠΜΣ» – “M.A. in Sustainable Tourism & Communication Technologies”. To Master of Arts STCT (Mέρος του Curriculum «Communication & Emerging Technologies”, ‘ισότιμο’ από τον ΔΟΑΤΑΠ και αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο) παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εξειδίκευση εξετάζοντας θεωρητικά και εφαρμοσμένα τη «βαριά βιομηχανία» του Τουρισμού και της Φιλοξενίας στο προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον.

Αντικείμενο και στόχος του M.Α. είναι η διεπιστημονική εκπαίδευση σε θέματα που συνδυάζουν αναδυόμενες πτυχές της διαχείρισης και της καινοτομίας, με έμφαση στην Επικοινωνία των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ψυχολογία και Κοινωνικά Δίκτυα

Η Ψυχολογία αποτελεί ένα πολυεπιστημονικό και διεπιστημονικό αντικείμενο Σπουδών και Έρευνας, διασυνδέοντας πολλά και διαφορετικά πεδία γνώσης, θεωριών, μεθόδων, τεχνικών και δεξιοτήτων.

Το  ΠΜΣ «Ψυχολογία και Κοινωνικά Δίκτυα – Psychology and Social Networks, Master of Arts» εδράζεται στη «μεταγραφή» καινοτόμων προσεγγίσεων της Επιστήμης της Φύσης και στην ετερόκλητη επικράτεια των Επιστημών του Ανθρώπου. Ειδικότερα οι επαναστατικές προσεγγίσεις της Πολυπλοκότητας, του Χάους, των Κοινωνικών Δικτύων και του Κοινωνικού Ιστού (Web Science) ρίχνουν πολύτιμο αναλυτικό φως σε αυτό που ονομάζουμε Κοινωνική Συμπεριφορά, μια κεντρική έννοια που, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αρχίζει να γίνεται κατανοητή σε βάθος μέσα από τη συστηματική επιστημονική μελέτη των Νόμων της Φύσης, όπως επίσης και μέσα από τη μεθοδολογία έρευνας των θετικών επιστημών.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ανθρωπιστική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες

Η «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», σε σχέση με τα υπόλοιπα υποπεδία της Επιστήμης της Επικοινωνίας, αποτελεί την πιο εφαρμοσμένη, πλατιά και διεπιστημονική προσέγγιση, κοινών κοινωνικών αναγκών.

Με άξονα τις έννοιες «Άνθρωπος-Ανθρωπισμός», συνδέει την ανάγκη της συνύπαρξης, με όρους πολιτικών εφαρμογών στο πλαίσιο Κοσμοθεωριών, Ιδεολογιών και –κυρίως– με όρους απτόμενους των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην βασική λειτουργία της καθημερινότητας, των σύγχρονων Δημοκρατιών που λειτουργούν σε συνθήκες Κοινωνικού και Οικονομικού Πολιτισμού, αναδύεται η ανάγκη στελέχωσης των κρατικών φορέων, Οργανισμών, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, όπως και μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων Εταιρειών, ως μέρος των υποχρεώσεών τους, που ορίζονται ως «Κοινωνική ευθύνη» ή «Κοινωνική Υπευθυνότητα».

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Εφαρμοσμένη Πολιτική και Νέες Τεχνολογίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών APNT – M.A.  έρχεται να καλύψει την πανευρωπαϊκή ανάγκη για εκπαίδευση σε Διοίκηση και Χάραξη Πολιτικής, των στελεχών οργανισμών, μεγάλων εταιρειών, πολιτικών σχηματισμών, καθώς και στελέχών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό Σύστημα Διακυβερνησης. Οι φοιτητές του εκπαιδεύονται διεπιστημονικώς στα αενάως εξελισσόμενα πεδία των πολιτικών επιστημών και των μεθόδων ανάλυσης / ερμηνείας ώστε να μπορούν να αντιληφθούν τις σύγχρονες πολιτικές καταστάσεις, να  αναλύουν με αξιοποίηση της τεχνολογίας τα δεδομένα συμβατικών και δικτυακών μετρήσεων, και ενδεχομένως να ερευνούν / αναζητούν λύσεις προσέγγισης συγκεκριμένων ηθικών και εφαρμοσμένων πολιτικών σκοπών. Κύρια στόχευση του ΠΜΣ είναι η ανάλυση και κατανόηση των βασικών επικοινωνιακών δομών που διέπουν την πολιτική στα πολλαπλά επίπεδα λειτουργίας της. 

Περισσότερα

ΕCI - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI – European Communication Institute), αποτελεί Συνέργεια  Ευρωπαϊκών Δημοσίων Φορέων: Αυστριακό Πανεπιστήμιο Danube Universitat Krems (DUK), Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση (κοινωφελής φορέας συν-εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας), Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του ΕΜΠ.

Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK

Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK

Tο Πανεπιστήμιο Donau Universität Krems είναι το κορυφαίο δημόσιο Αυστριακό Πανεπιστήμιο για τις αναδυόμενες επιστήμες και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία του στην ανώτατη εκπαίδευση με τη καινοτόμο επιστημονική έρευνα.

Περισσότερα

Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Β. Μπότση

Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Β. Μπότση

Μετά το θάνατό του αείμνηστου Αθανάσιου Β. Μπότση, στις 25 Οκτωβρίου 1980, με το Π. Δ. 563/1981, συστάθηκε σύμφωνα με τη διαθήκη του, το κοινωφελές Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση, με σκοπό την προαγωγή της Δημοσιογραφίας.

Περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο ``Αθηνά``

Ερευνητικό Κέντρο ``Αθηνά``

Το όραμα του ΕΚ «Αθηνά» είναι να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα.

Περισσότερα

Εργαστήριο Επικοινωνίας (ΕΜΠ)

Εργαστήριο Επικοινωνίας (ΕΜΠ)

Communication and Mass Media Technology Research Lab (CMMT) was founded in 1995 as a result of the mid 90s’ dramatic changes in the field of Communication  both as a technological and epistemological issue. Starting in 1960, Information came to be regarded / theorized as a physical entity, while …

Περισσότερα

Journalism can never be silent:
That is its greatest virtue and its greatest fault. It must speak, and speak immediately,
while the echoes of wonder, the claims of triumph and the signs of horror are still in the air
Henry Anatole Grunwald