Title Image

Εργαστήριο Δημοσιογραφίας με Drones

Το Εργαστήριο

Η χρήση των Drones γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στους κλάδους των Μ.Μ.Ε. ενώ καθημερινά βλέπουμε πολλαπλά παραδείγματα χρήσης τους για δημοσιογραφικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Παρότι η ιδέα της εκμετάλλευσης των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) για την συλλογή πληροφοριών ενημέρωσης αλλά και εικόνων μεγάλης ακτίνας συγκεντρώνει πολλαπλά πλεονεκτήματα, σε πλήθος εφαρμογών, η χρήση τους συνεχίζει να είναι αμφιλεγόμενη, με την κοινωνία να είναι επιφυλακτική κυρίως για τα θέματα ασφάλειας και Ιδιωτικότητας.

Το 2018 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI) δημιούργησε το «Εργαστήριο Δημοσιογραφίας με Drones» (DJL – Drone Journalism Lab) με σκοπό την έρευνα, την μελέτη και την παροχή διδακτικού έργου σχετικά με τις τεχνολογίες των ΣμηΕΑ αλλά και τις εφαρμογές και ευκαιρίες που προσφέρουν στην σύγχρονη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Το «Εργαστήριο Δημοσιογραφίας με Drones» είναι το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη που στοχεύει στην εξειδικευμένη διεπιστημονική μελέτη και έρευνα της αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων των ΣμηΕΑ στην Δημοσιογραφία. Υποστηρίζεται από επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό που ανήκει σε πολλαπλές επιστήμες και επαγγελματικές εξειδικεύσεις προκειμένου να προσεγγίσει το αντικείμενο από διαφορετικές οπτικές παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο γνωστικό υπόβαθρο.

Αποστολή

Η αποστολή του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας με Drones συνοψίζεται στους παρακάτω κύριους άξονες:

 1. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στις τεχνολογίες των ΣμηΕΑ που σχετίζονται με την αξιοποίηση τους στην δημοσιογραφία και την επικοινωνία.
 2. Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς) στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
 3. Παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των συνεργασιών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας.
 4. Διοργάνωση ενημερωτικών δραστηριοτήτων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις κλπ).
 5. Σχεδιασμό και ανάπτυξη εποπτικού και εκπαιδευτικού υλικού (άρθρα, εγχειρίδια, οδηγίες, βιβλία κλπ)

Drone Communication Seminar

Το «Εργαστήριο Δημοσιογραφίας με Drones», (Drone Journalism Lab) του  Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας (ΕCI), διοργανώνει το πρώτο « Drone Communication Seminar »  στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δημοσιογράφους, ανθρώπους της ενημέρωσης και της επικοινωνίας  καθώς και σε στελέχη ειδησεογραφικών δικτύων και οργανισμών που ασχολούνται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην σύγχρονη δημοσιογραφία και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2020 σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν έγκαιρα. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI) καθώς και ένα Ειδικό Εκπτωτικό Κουπόνι (voucher) πιστοποιημένης εκπαίδευσης και απόκτησης Άδειας Χειριστή Drones από την ΥΠΑ.

Πληροφορίες για τις προυποθέσεις συμμετοχής, το πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής καθώς και τις αναλυτικες εκπτώσεις για την πιστοποιημένη εκπαίδευση και απόκτηση Άδειας Χειριστή Drones από την ΥΠΑ μπορείτε να δείτε παρακάτω. Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Οργάνωση: European Communication Institute (ECI) / Εργαστήριο Δημοσιογραφίας με Drones
Ημερομηνία / Ώρα: Φεβρουάριος 2020 – ακριβείς ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
Τοπoθεσία : Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Βιβλιοθήκη.
Κόστος Συμμετοχής:

Το κόστος για το Σεμινάριο: Δημοσιογραφία με Drone είναι 275€ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Εκπτωτικό Κουπόνι (voucher) εκπαίδευσης και απόκτησης Άδειας Χειριστή Drones. Επίσης παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις στο κόστος εγγραφής στο σεμινάριο:

 • 20% early booking – Εγγραφή πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2019 – 220€
 • 27% close friends – Ταυτόχρονη εγγραφή 2 φίλων/συνεργατών – 200€
 • 100% ECI alumni – Φοιτητές και απόφοιτοι των QJNT & MCMS  – ΔΩΡΕΑΝ (* μέχρι 5 ανά τμήμα με απόλυτη σειρά προτεραιότητας- First Come First Served)

*** Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής και η πλήρης εξόφληση του κόστους του σεμιναρίου στον παρακάτω λογαριασμό του ECI:

Τράπεζα: EFG EUROBANK Ergasias S.A.
Αρ.Λογαριασμού: 0026.0238.28.0101098100
IBAN : GR 8702602380000280101098100
SWIFT: EFGBGRAA
Δικαιούχος: Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Αιτιολογία:  ECI – Σεμινάρια Drones

Ενότητα 1 – Εισαγωγή. Η εισαγωγική ενότητα περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα  Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, τις λειτουργίες και δυνατότητες τους καθώς και τις εφαρμογές τους. Περιγράφονται οι εφαρμογές των Drones για δημοσιογράφους και ανταποκριτές καθώς και οι δυνατότητες που παρέχουν στην σύγχρονη ενημέρωση και επικοινωνία. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των καταλληλότερων Drones για την δημοσιογραφία.

Ενότητα 2 – Θεσμικό πλαίσιο. Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες και τους ισχύοντες περιορισμούς ενώ ταυτόχρονα διασαφηνίζεται ο ρόλος εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων. Περιγράφονται όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση των χειριστών σε διαφορετικές κατηγορίες με τα ανάλογα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ενότητα 3 – Εναέριες λήψεις. Περιγράφεται ο ειδικός φωτογραφικός εξοπλισμός που απαιτεί η εναέρια φωτογραφία και λήψη βίντεο καθώς και οι σύγχρονες δυνατότητες μεταφοράς της εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Αναλύονται οι βασικές και εξειδικευμένες ρυθμίσεις ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις

Ενότητα 4 – Ασφάλεια & Δεοντολογία. Παρουσιάζεται ολοκληρωμένα η ασφάλεια των πτήσεων σε σχέση με τον άνθρωπο, τις περιουσίες αλλά και τις κρίσιμες υποδομές. Αναλύονται τα θέματα που αφορούν στην ιδιωτικότητα και στα δικαιώματα του ανθρώπου ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται ο δημοσιογραφικό Κώδικα Δεοντολογίας στην Δημογραφία με Drones

Το Εκπτωτικό Κουπόνι (voucher) εκπαίδευσης και απόκτησης Άδειας Χειριστή Drones συμπεριλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση (50 ώρες), πρακτική εκπαίδευση (από 3 έως 12 ώρες ανάλογα με την κατηγορία), το παράβολο που προβλέπεται απο την νομοθεσία, εκπαιδευτικές σημειώσεις και απεριόριστη χρήση του εξομοιωτή πτήσεων στις εγκαταστάσεις της σχολής (εφόσον απαιτείται). Παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις ανάλογα με την κατηγορία:

Κατηγορία UAS Pilot A – Έκπτωση 65% – Τιμή 1000€ με Voucher  349 €

Κατηγορία UAS Pilot B – Έκπτωση 66% – Τιμή 1100€ με Voucher 374 €

Κατηγορία UAS Pilot C – Έκπτωση 67% – Τιμή 1200€ με Voucher 398 €

  Όνομα*
  Επώνυμο*
  Ενδιαφέροντα/Ιδιότητα:
  Επίπεδο Σπουδών:
  Εκπτωτικό Voucher για Πιστοποίηση Χειριστή: ΝαίΌχι
  Κατηγορία Πιστοποίησης:
  Έχω καταθέσει το κόστος Συμμετοχής:
  Η συμμετοχή στο Σεμινάριο ολοκληρώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον επιβεβαιωθεί η κατάθεση του κόστους. *
  Αποδέχομαι την Πολιτική Ιδιωτικότητας & Απορρήτου*
  Έλεγχος Ασφαλείας & Υποβολή
  Κωδικός Ασφαλείας (*)
  captcha
   
   
       

  Δραστηριότητες

  Στις 7 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η 1η Ημερίδα «Drone Journalism Workshop» με Θέμα «Drone Technology is Transforming Journalism». Συνδιοργανωτές ήταν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ενώ η Ημερίδα είχε την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Την ημερίδα παρακολούθησαν σε δημοσιογράφοι, επαγγελματίες της ενημέρωσης & επικοινωνίας αλλά και πολίτες που ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρέχει η αξιοποίηση των Drones στην ενημέρωση και την δημοσιογραφία.

  Επκοινωνία

  Διευθυντής: Παναγιώτης Αποσπόρης, MScCS, CPL, UAV-C, PRINCE2, PhD (c)

  Διεύθυνση: ΕΜΠ, Σχολή ΗΜΜΥ, Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου.,

  Τηλ.:  +30 210 – 7721758  &  7724322

  Email: paposporis@mail.ntua.gr