Λίγα Λόγια για μας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI), αποτελεί συνέργεια των παρακάτω Ευρωπαϊκών δημοσίων φορέων: Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Μπότση & Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του ΕΜΠ

Περισσότερα

Το Όραμά μας

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, μέσα από την βελτίωση της Επικοινωνίας και κατανόησης των λαών της Ευρώπης και η Μεταπτυχιακή Παιδεία / Έρευνα σε Σπουδές Ανθρωπισμού, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, δια μέσω των οποίων στηρίζεται η Ενεργός Πολιτειότητα και -εν τέλει- η Δημοκρατία.

Περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα Διεθνή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επικοινωνίας του ECI, «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» & «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» καλύπτουν τέσσερα διεπιστημονικά πεδία.

Περισσότερα

International Master of Arts Programs

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Θεσμοί, Επικοινωνία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μ.Α. “Institutions, Communication and European Integration” αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που προσεγγίζει συνδυαστικώς τα ζητήματα λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών, με εκείνα του αποφασιστικού ρόλου της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας.

Εξετάζει διεπιστημονικώς θέματα Πολιτικής Επιστήμης, Τεχνολογίας, ψηφιακών προκλήσεων και Επικοινωνίας – Συγχρονισμού των Ευρωπαίων Πολιτών, όπως αυτά καθορίζουν την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Περιλαμβάνει σπουδές και έρευνα σε θέματα Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Media με διδάσκοντες τόσο από την Ακαδημία όσο και εξ Αριστείας / στελέχη της Ευρωπαϊκής Διοίκησης.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες

Το ΠΜΣ “Quality Journalism and New Technologies” – Master of Arts εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η αρχιτεκτονική προγράμματος των σπουδών του QJNT – M.A. επιτρέπει όχι μόνο τη μεταφορά / εφαρμογή της σύγχρονης τεχνογνωσίας στους φοιτητές αλλά και τη έρευνα της δημοσιογραφίας του μέλλοντος. Εφαρμόζοντας τις πάγιες αρχές των ποιοτικών έντυπων ΜΜΕ διερευνά τις προκλήσεις των Νέων Μέσων, με στόχο την δημιουργία στελεχών του χώρου της επικοινωνίας, που έχοντας γνώσεις θεωρητικές και εφαρμοσμένες είναι ικανά να ‘συγχρονίζονται’ με τον αενάως εξελισσόμενο χώρο.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών -ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ.

Πάρε θέση στο μεταπτυχιακό “Content Marketing and Communication Strategy” και απέκτησε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για σταδιοδρομία στον επαγγελματικό τομέα του ψηφιακού marketing, αποκτώντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις με έμφαση στη δημιουργία περιεχομένου από τους καλύτερους της αγοράς.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ανθρωπιστική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες

Η «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», σε σχέση με τα άλλα πεδία της Επιστήμης της Επικοινωνίας, αποτελεί μία εφαρμοσμένη, πλατιά και διεπιστημονική προσέγγιση, κοινών κοινωνικών αναγκών.

Με άξονα τις έννοιες «Άνθρωπος-Ανθρωπισμός», συνδέει την ανάγκη της Συνύπαρξης, με την εφαρμοσμένη πολιτική επιστήμη και την επικοινωνία στο πλαίσιο Κοσμοθεωριών, Ιδεολογιών και –κυρίως– με όρους απτόμενους των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην καθημερινότητα, των σύγχρονων Δημοκρατιών που λειτουργούν σε συνθήκες Κοινωνικού και Οικονομικού Πολιτισμού, αναδύεται η ανάγκη στελέχωσης των κρατικών φορέων, Οργανισμών, ΜΚΟ, αλλά και μεσαίων / μεγάλων εταιρειών, ως μέρος των υποχρεώσεών τους, που ορίζονται ως «Κοινωνική ευθύνη» ή «Κοινωνική Υπευθυνότητα».

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Αειφόρος Τουρισμός και Τεχνολογίες Επικοινωνίας

Το  ECI προσφέρει το καινοτόμο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Τουρισμός και Τεχνολογίες Επικοινωνίας ΠΜΣ» – “M.A. in Sustainable Tourism and Communication Technologies”. To Master of Arts STCT (Mέρος του Curriculum «Communication & Emerging Technologies”, ‘ισότιμο’ από τον ΔΟΑΤΑΠ και αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο) παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εξειδίκευση εξετάζοντας θεωρητικά και εφαρμοσμένα τη «βαριά βιομηχανία» του Τουρισμού και της Φιλοξενίας στο προηγμένο τεχνολογικό περιβάλλον.

Αντικείμενο και στόχος του M.Α. είναι η διεπιστημονική εκπαίδευση σε θέματα που συνδυάζουν αναδυόμενες πτυχές της διαχείρισης και της καινοτομίας, με έμφαση στην Επικοινωνία των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Ψυχολογία και
Κοινωνικά Δίκτυα

Η Ψυχολογία αποτελεί ένα πολυεπιστημονικό και διεπιστημονικό αντικείμενο Σπουδών και Έρευνας, διασυνδέοντας πολλά και διαφορετικά πεδία γνώσης, θεωριών, μεθόδων, τεχνικών και δεξιοτήτων.

Το ΠΜΣ «Ψυχολογία και Κοινωνικά Δίκτυα – Psychology and Social Networks, Master of Arts» εδράζεται στη «μεταγραφή» καινοτόμων προσεγγίσεων της Επιστήμης της Φύσης και στην ετερόκλητη επικράτεια των Επιστημών του Ανθρώπου. Ειδικότερα οι επαναστατικές προσεγγίσεις της Πολυπλοκότητας, του Χάους, των Κοινωνικών Δικτύων και του Κοινωνικού Ιστού (Web Science) ρίχνουν πολύτιμο αναλυτικό φως σε αυτό που ονομάζουμε Κοινωνική Συμπεριφορά, μια κεντρική έννοια που, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αρχίζει να γίνεται κατανοητή σε βάθος μέσα από τη συστηματική επιστημονική μελέτη των Νόμων της Φύσης, όπως επίσης και μέσα από τη μεθοδολογία έρευνας των θετικών επιστημών.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Α.)

Εφαρμοσμένη Πολιτική και
Νέες Τεχνολογίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Applied Politics and New Technology” – M.A.  έρχεται να καλύψει την πανευρωπαϊκή ανάγκη για εκπαίδευση σε Διοίκηση και Χάραξη Πολιτικής, των στελεχών οργανισμών, μεγάλων εταιρειών, πολιτικών σχηματισμών, καθώς και στελεχών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό Σύστημα Διακυβερνησης.

Οι φοιτητές του εκπαιδεύονται διεπιστημονικώς στα αενάως εξελισσόμενα πεδία των πολιτικών επιστημών και των μεθόδων ανάλυσης / ερμηνείας ώστε να μπορούν να αντιληφθούν τις σύγχρονες πολιτικές καταστάσεις, να  αναλύουν με αξιοποίηση της τεχνολογίας τα δεδομένα συμβατικών και δικτυακών μετρήσεων, και ενδεχομένως να ερευνούν / αναζητούν λύσεις προσέγγισης συγκεκριμένων ηθικών και εφαρμοσμένων πολιτικών σκοπών. Κύρια στόχευση του ΠΜΣ είναι η ανάλυση και κατανόηση των βασικών επικοινωνιακών δομών που διέπουν την πολιτική στα πολλαπλά επίπεδα λειτουργίας της.

Περισσότερα

ΕCI - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI – European Communication Institute), αποτελεί Συνέργεια  Ευρωπαϊκών Δημοσίων Φορέων: Αυστριακό Πανεπιστήμιο Danube Universitat Krems (DUK), Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση (κοινωφελής φορέας συν-εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας), Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του ΕΜΠ.

Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK

Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK

Tο Πανεπιστήμιο Donau Universität Krems είναι το κορυφαίο δημόσιο Αυστριακό Πανεπιστήμιο για τις αναδυόμενες επιστήμες και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία του στην ανώτατη εκπαίδευση με τη καινοτόμο επιστημονική έρευνα.

Περισσότερα

Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Β. Μπότση

Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Α. Β. Μπότση

Μετά το θάνατό του αείμνηστου Αθανάσιου Β. Μπότση, στις 25 Οκτωβρίου 1980, με το Π. Δ. 563/1981, συστάθηκε σύμφωνα με τη διαθήκη του, το κοινωφελές Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση, με σκοπό την προαγωγή της Δημοσιογραφίας.

Περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Το όραμα του ΕΚ «Αθηνά» είναι να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα.

Περισσότερα

Εργαστήριο Επικοινωνίας ΕΜΠ

Εργαστήριο Επικοινωνίας ΕΜΠ

Communication and Mass Media Technology Research Lab (CMMT) was founded in 1995 as a result of the mid 90s’ dramatic changes in the field of Communication  both as a technological and epistemological issue. Starting in 1960, Information came to be regarded / theorized as a physical entity, while …

Περισσότερα

Journalism can never be silent:
That is its greatest virtue and its greatest fault. It must speak, and speak immediately,
while the echoes of wonder, the claims of triumph and the signs of horror are still in the air
Henry Anatole Grunwald