Title Image

Blog

Έναρξη Νέας Διδακτικής Περιόδου στο ECI

  |   Ελληνικό Campus

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά η νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας. (Συνέργεια Δημοσίων Ευρωπαϊκών Φορέων με έδρα την Βιέννη).

 

Με ένα επιτελείο από διακεκριμένους διδάσκοντες, με βάση τη σπουδαία ακαδημαϊκή εμπειρία τους, αλλά κυρίως τη διαρκή συμβολή τους στα επιστημονικά δρώμενα και τα συνεχιζόμενα επιτεύγματά τους στους επαγγελματικούς άξονες που έχουν διακριθεί, το European Communication Institute προχωράει σε ένταξη νέων διδακτικών ενοτήτων, μέρος του καινοτόμου Διδακτικού του Προγράμματος. 

 

Στα δεκαεπτά χρόνια πορείας του στην Εκπαίδευση, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI) έχει απονείμει πάνω από 140 τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, υπό την κοινή Θεματική “Communication & Emerging Technologies”.

Οι κατευθύνσεις Εστίασης του ECI είναι:

 

 

Η παραπάνω 6η κατεύθυνση (Master of Arts – Geopolitics Communication and New Technologies) προσφέρεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και συμπληρώνει τη Θεματική Επικοινωνία και Αναδυόμενες Τεχνολογίες, που το ECI υλοποιεί ως στρατηγικό στόχο σπουδών. 

 

Αντιστοίχως, η 3η κατεύθυνση (Master of Arts – Institutions Communication and European Integration) έχει τη Θεσμική Υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα προς εκπλήρωση της αποστολής του Ινστιτούτου που είναι η  βελτιωμένη Επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Βορρά – Νότου, σε επίπεδο πολιτών, μέσω Μεταπτυχιακών Σπουδών / Έρευνας και Πρωτοβουλιών που προάγουν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στο πλαίσιο ενός ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος για επαγγελματίες, με part time υβριδική παρακολούθηση, εξ αποστάσεως αλλά και φυσικές συναντήσεις, στην Αθήνα και στη Βιέννη. 

 

Δύο διαστήματα μαθημάτων στη διάρκεια του δίγλωσσου ΠΜΣ υλοποιούνται στο campus του Αυστριακού κρατικού Πανεπιστημίου Universität für Weiterbildung Krems – UWK,  (πρώην Donau Universität Krems – DUK),  που αποτελεί καταστατικό Πυλώνα του ECI.

 

Ως μέρος της αποστολής του και σε απάντηση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων, το ECI δημιούργησε ειδική ενότητα γνώσης και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, με άξονα τον Εγγραμματισμό του Πολίτη (Citizen Literacy – term coined by ECI).

 

Επίσης, το ECI (European Communication Institute) έχει εδώ και δύο χρόνια θεσπίσει το Παράλληλο Πρόγραμμα, ανοίγοντας τη Γνώση και τις Κατευθύνσεις του με προνομιακούς όρους σε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν διαλέξεις, εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια, είτε ως απλή εκπαίδευση, είτε ως μέρος δομημένου προγράμματος Συνεχιζόμενης Παιδείας, για την οποία παρέχεται βεβαίωση σπουδών ή/και (σε περίπτωση συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο) πιστοποίηση.

 

Τέλος, με το βλέμμα στο μέλλον, αλλά και λόγω των ειδικών συνθηκών σε μία περίοδο οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας προσφέρει ειδικά οικονομικά βοηθήματα με μορφή υποτροφιών, καθώς και τρόπους στήριξης των ασθενέστερων οικονομικά, που περιλαμβάνει πληρωμή με δόσεις, Work Your Master με τη χορηγία / υποστήριξη της Αγοράς Επικοινωνίας αλλά και μερική χρηματοδότηση, μέσω βοηθημάτων – υποτροφιών που δίνουν οι συνεργαζόμενοι πυλώνες του ΕCI  (Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά & Universität für Weiterbildung Krems – UWK).

Στόχος, η δυνατότητα συμμετοχής όλο και περισσότερων ικανών εκπαιδευόμενων με σταδιοδρομία σε εξέλιξη και με απότοκο τη δημιουργία δικτύων ισχύος, με υψηλή συνοχή και νέες ευκαιρίες ανέλιξης.

 

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας να υπηρετήσει την ανάγκη για παροχή άριστης εκπαίδευσης, «ολοκληρωμένων» επιστημόνων, χρήσιμων σε έναν κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται.

 

Οι νέοι υποψήφιοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στέλνοντας το βιογραφικό τους (φάση 1 από 4) στη διεύθυνση , μαζί με την κατεύθυνση επιλογής τους, ενώ επίσης πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής.

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικά)